Rólunk

Pályázatok

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések a Rábakész Kft-nél, a kapacitások optimalizálása és a hatékonyság növelése céljából

Projekt címe: Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések a Rábakész Kft-nél, a kapacitások optimalizálása és a hatékonyság növelése céljából
Kedvezményezett neve: Rábakész Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt összköltsége: 45 377 865 Ft
Támogatás összege: 18 151 138 Ft
Támogatás mértéke: 40%
Támogatók: A Magyar Állam és az Európai Strukturális és Beruházási Alapok
Projekt azonosító száma: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2018-01381
A projekt fizikai kezdetének napja: 2019. 08. 01.
A projekt fizikai befejezésének napja: 2021. 01. 29.

A projekt keretében bevezetni kívánt új IT-rendszer keretében feltelepített programok beüzemelése befejeződött, azok használatára a felhasználó dolgozók oktatása megtörtént, lezárult a féléves tesztüzem, az alatta felvetődött hibák kiküszöbölése megtörtént, a vásárolt informatikai eszközök a rendszerbe való integrálása lezajlott, a folyamatok befejezésének eredményeként elindult a rendszer élesben való működtetése.

A komplex infokommunikációs- és mobilfejlesztések eredményeképpen a vállalati folyamataink racionalizáltabbá, áttekinthetőbbé, tervezhetőbbé, nyomon követhetőbbé, nagy mértékben automatizálttá váltak. Ennek köszönhetően az egyes munkafolyamataink hatékonysága növekedett, a cégünknél előállított termékek és szolgáltatások minőségi jellemzői javultak, az ügyfél-elégedettségi mutatóink emelkedtek, így összességében cégünk működése eredményesebbé vált.

A Rábakész Kft. versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

Projekt címe: A Rábakész Kft. versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
Kedvezményezett neve: Rábakész Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt összköltsége: 5 640 000 Ft
Támogatás mértéke: 50%
Támogatók: A Magyar Állam és az Európai Regionális Fejlesztési Alap
Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.8-17-2017-00977
A projekt fizikai kezdetének napja: 2018. 07. 22.
A projekt fizikai befejezésének napja: 2018. 10. 31.

A projekt keretében nagyüzemi konyhai gépek beszerzése történt meg, melyek révén tovább növeljük a Rábakész Kft. konyhai szolgáltatásainak körét és azok minőségét, ezáltal a vállalkozás versenyképességét.

Rugalmas foglalkoztatási rendszer bevezetése a Rábakész Kft-nél

Projekt címe: Rugalmas foglalkoztatási rendszer bevezetése a Rábakész Kft-nél
Kedvezményezett neve: Rábakész Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Vissza nem térítendő támogatás összege: 14 760 000 Ft
Támogatók: A Magyar Állam és az Európai Szociális Alap
Projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00420

A Rábakész Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1999-ben alakult, 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás. A cég napjainkig meghatározó alaptevékenysége munkahelyi- és intézményi vendéglátás (közétkeztetés cégeknél, iskolákban, óvodákban), Győr-Moson-Sopron megyében közel 20 konyhán látunk el üzemeltetői feladatokat, ahol naponta több mint 2000 főre biztosítunk egészséges és változatos étkezést. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a Rábakész Kft. mára már több önálló, egymáshoz mégis szorosan kapcsolódó üzletággal rendelkezik: szállodát, éttermet üzemeltetünk, céges- és magánjellegű rendezvényeket szervezünk és bonyolítunk le teljes körűen, saját cukrászüzemet és hidegkonyhát működtetünk. Az egyes egységek - az eltérő vendégkörök igényeinek leginkább megfelelő üzletpolitika érdekében - önállóan működnek, hatékonyságukat ugyanakkor a központi tudásmenedzsment és beszerzés is segítik.

A vállalkozás rendkívül kiélezett piaci versenyben működik. Győr és környéke kiemelt turisztikai célpont, rengeteg szálláshellyel, szállodával. Ebből következik, hogy az általános munkaerőhiány miatt még nehezebb megfelelően képzett, lojális munkavállalókat találni. A munkakörök rugalmassá alakítása lehetővé teszi, hogy a dolgozók jobban össze tudják egyeztetni a magánéleti feladataikat a munka világával, ezáltal megnő a kötődésük a vállalkozáshoz, a növekvő lojalitás pedig kiszámíthatóbb, ezért hatékonyabb munkát eredményez. Ugyanakkor a rugalmas foglalkoztatás által mind a csúcsidőszakban, mind a holtszezonban tartani tudják az állandó létszámot, és amikor a szálloda teljes kihasználtsággal üzemel, akkor is észszerűen lehet a munkavállalók munkaidejét beosztani.

A rugalmas foglalkoztatási formák bevezetéséhez az alábbi költségtételekkel számoltunk: 12 tanácsadói nap igénybe vétele, mely fejlesztés célja az volt, hogy a rugalmas formák bevezetése elfogadottá váljon a teljes munkavállalói közösség számára és beépüljön a vállalkozás szervezeti kultúrájába valamint hosszú távon fennmaradjon. Ennek érdekében munkajogi és pénzügyi téren megtörténik a szervezeti dokumentáció kialakítása, HR politikában rögzítettük a rugalmas formák illeszkedését a szervezet egészéhez és összehangoltuk a vállalati stratégiával, illetve IT tanácsadás biztosítja az informatikai háttér használhatóságát.

A 2 típusú 2 naposra tervezett vezetői képzéseken típusonként 7 vezető vett részt: vezetői hatékonyság fejlesztés célja az volt, hogy a vezetőket segítsék végig haladni a szervezeti változások folyamatán. A stratégiai tervezés tréning célja volt, hogy- a belső és külső körülményeknek, erőforrások figyelembevételével a lehető legtudatosabb és hatékonyabb stratégiát legyenek képesek megalkotni.

A 4 típusú, 2 napos munkavállalói képzéseken típusonként 24 fő vett részt. Az együttműködési tréning fókuszában a munkatársak (csoportjai) közötti együttműködés, szinergia erősítése állt, az időgazdálkodás képzés célja volt, hogy a munkavállalók a tanfolyam alatt hatékony időtervezési mintákat, valamint a munka és a magánélet összehangolásának technikáit elsajátítsák. A stressz kezelés célja a személyes és munkahatékonyság növelése, a szervezeti kommunikáció képzés volt, mely kitér arra is, hogyan lehet hatékonyan kommunikálni egy olyan szervezetben, amelyben fizikailag nincs mindenki egy helyen, illetve nem mindenki dolgozik ugyanabban az időbeosztásban.

A munkahelyi mentor elsődleges feladata a pályázat szakmai megvalósításának biztosítása illetve egyfajta lelki segítség nyújtása volt a kollégák számára. Németné Marsi Beáta 1999 óta pénzügyi vezetője a cégnek, felsőfokú végzettségű, régóta a cégnél lévő kolléga, akiben kollégái megbíznak. 38 év munkatapasztalata és személyes képességei is alkalmassá teszik erre a feladatra, mint például az érzékeny, empatikus személyisége és a jó kommunikációs készségek.

Az átalakításhoz nélkülözhetetlen volt a távmunkában dolgozók munkaeszközének.

A fejlesztés 18 átalakított munkakört betöltő munkavállalót-, a képzési és tanácsadási tevékenységek a teljes munkavállalói létszámot érintik. Mind a 18 fő munkavállaló munkaidejét a munkáltató távmunkában határozza meg.

Munkahelyi képzések támogatása a Rábakész Kft-nél

Projekt címe: Munkahelyi képzések támogatása a Rábakész Kft-nél
Kedvezményezett neve: Rábakész Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Vissza nem térítendő támogatás összege: 28 180 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

Támogatók: A Magyar Állam és az Európai Szociális Alap
Projekt azonosító száma: GINOP-6.1.6-17-2018-00605
Projekt befejezési dátuma: 2020.11.12.

A projekt indokoltsága, hogy vállalkozásunk olyan humánerőforrás bázissal rendelkezzen, amellyel a munkavégzését a lehető leghatékonyabb módon végezhesse: cég vezetésében kulcsszerepet játszó vezetők a leghatékonyabb menedzsmentszemlélet elsajátításával hatékonyabban irányítsák a szervezetet, jobban átlássák vállalatunk működési folyamatait és ezen szemlélettel előremutatóan tekintsenek a vállalat jövőbeli működésére. A kommunikáció alapjai I-II., Asszertivitás és együttműködés (2 csoport), A hatékony vezető, Vezetői időgazdálkodás, Hatékony reklamációkezelés, Tárgyalástechnika, Stresszkezelés és konfliktusoldás, Ügyfélkapcsolati tréning (2 csoport), Kiégés kezelés képzések alapjául szolgál annak, hogy egy modern szemléletű, gondolkodású stabil munkaerőgárda jöjjön létre. A projektünk célja az indokoltságából már levonható, vagyis a gyorsan változó gazdasági és technológiai változások eredményeképp létrejövő fejlesztésekkel lépést tartani. Ahhoz, hogy vállalkozásunkat továbbra is az erős szakmai fókusz jellemezze szükséges mind a szakmai mind az általános ismeretszint és tudásbázis lehető legfrissebb megléte alkalmazottaink részéről. A humánerőforrás fejlesztés képzéssel egy olyan gondolkodásmódot igyekszünk kialakítani a menedzsmenti körünkben, melynek köszönhetően a döntéseket hozó személyek szakmai felkészültségükből adódóan kezdeményezőek és proaktívak lesznek. A képzés abszolválásával döntéseik és javaslataik szakmailag megalapozottak és reálisak, és cégünk jövőbeli teljesítményét pozitívan befolyásolják. A fent említett célok elérésének alappillére, hogy az alkalmazottak magas szintű kompetenciával rendelkezzenek. Mindezek fenntartása és folyamatos fejlesztése állandó odafigyelést, szakértelmet és időt igényel. A támogatott képzések során elsajátított új szakértelmek mind cégünk, mind dolgozóink piaci versenyképességét javítják. Jelen projektben tervezett képzésekről a támogatási kérelem költségvetésében és képzési terv funkcióban írunk bővebben.

Az Ipar 4.0 megoldások alkalmazása nem kapcsolódik a projektben megvalósítandó képzésekhez.

Jelen pályázati projekt közvetlen célcsoportját a képzésben résztvevő 39 fő jelenti. Vállalatunk alapvetően menedzsment, informatikai és általános képességek javítását célzó képzésekbe fektet. Ezt szem előtt tartva a képző intézménnyel közösen határoztuk meg azt a szűk keresztmetszetét a dolgozóknak, akik szakmai tudásának továbbfejlesztése indokolt, illetve mind munkavállalóink, mind vállalatunk hosszú távú érdekeit szolgálják, és a piacon végbement fejlesztések indokolják a szakmai fejlődést esetünkben. Ezen felül fontosnak tartottuk, hogy az alkalmazottaink között is végezzünk igényfelmérést a támogatott képzési területek alapján, mielőtt véglegesítésre kerülne a résztvevők száma és személye. A kiválasztott munkatársak a munkakörükhöz kapcsolódó napi munkafolyamatok szerint lettek a különböző képzésekbe bevonva. A támogatási kérelemhez kapcsolódó képzési tervet az előzetesen végzett felmérések, valamint a dolgozói igényfelmérés eredményeképp leszűkített célcsoport szükségleteit alapul véve állítottuk össze.

Vissza Fel

 

×